Home Contact Phone
background

Xəbərlər

GÖRKƏMLİ OFTALMOLOQ-ALİM, AKADEMİK ZƏRİFƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANADAN OLMASININ 95-ci İLDÖNÜMÜ QEYD OLUNDU