Home Contact Phone
background

Xəbərlər

Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasətinin öyrənilməsi və gənc nəslə çatdırılması ilə əlaqədar ilk dərs keçirildi